Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град

Калоян Дамянов е доктор по специална педагогика и първи председател на Национална асоциация на ресурсните учители. Той е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град и национален коориднатор на Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо образование. Като водещ експерт в сферата на приобщаващото образование участва активно в работни групи по формирането на нормативната уребда в тази област. Автор е на множество статии и публикации в сферата на приобщаващото образование. Послената му книга е: "Помощникът на учителя в приобщаващото образование".

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share