Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


СУ " Св.Климент Охридски"

Проф.Мира Цветкова-Арсова е водещ академичен представител в сферата на специалната педагогика и в частност на педагогиката на зрително затруднените в СУ " Св. Климент Охридски" . Тя има множество публикации, изследвания и монографии в тази област и е секретар на Българската асоциация за обучение на зрително затруднените. През 2014г. проф.Мира Цветкова защитава дисертационен труд за присъждане на научна степен "доктор на науките" на тема: "Равнище на представите за пространство и за собствено тяло у зрително затруднени ученици в начална училищна възраст". 

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share