Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


СУ " Св.Климент Охридски "

Проф.дпн. Цветанка Ценова е един от водещите български академични представители в сферата на специалната педагогика и логопедия. Тя е ръководител на катедра " Специална педагогика и логопедия " във Факултета по науки за образованието и изкуствата в СУ " Св. Климент Охридски".През 2011г. проф.Цветанка Ценова защитава дисертационен труд на тема: "Норми за правилно писане и скрининг на признаците за дислексия при учениците от II, III и IV клас". От 2012г. е член на Съюза на учените в България.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share