Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ И СЪВМЕСТНОТО ПРЕПОДАВАНЕ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

08-09 ноември 2019 г.

Грaд София, хотел Метрополитън

 

Програма

08.11.2019 г. (петък)

13:30 – 15:00 Работна визита*

- Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“

- Програма за сензорна интеграция и ерготерапия към РЦПППО София град

- Център за специална образователна подкрепа „Лозенец“

- 140 СУ „Иван Богоров“

09.11.2019 г. (събота)

09:00 – 10:00 – Регистрация

10:00 – 10:15 – Официално откриване, зала „София“

10:15 – 10:30 – Развитие на приобщаващото образование в България- Грета Ганчева, Директор Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН, Зала „София“

10:30 – 10:45 – Ролята на ресурсния учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование - д-р Калоян Дамянов, Директор на РЦПППО София град, Зала „София“

10:45 – 11:00 – Академична подготовка на ресурсните учители в България - доц. дпн. Пелагия Терзийска, Факултет по педагогика към ЮЗУ „Неофит Рилски“, Зала „София“

11:00 – 11:15 – Приобщаващото училище и съвместното преподаване – Мая Зафирова, Директор на 140 СУ „Иван Богоров“, град София, Зала „София“

11:15 – 11:30 – Етичен кодекс на ресурсните учители – Гергана Колчакова, Директор на РЦПППО Пазарджик, Зала „София“

11:30 – 12:00 – Кафе пауза

12:00 – 15:00 – Работна секция „Приобщаващи практики в детската градина и училище.“

 Академичен ръководител: доц. д-р Неда Балканска

Ръководител: Калина Христова

секретар: д-р Александър Кръстев, д-р Николай Бонев

зала „София“

12:00 – 15:00 – Работна секция „Академична подготовка на ресурсните учители.“

Академичен ръководител: проф. дпн Цветанка Ценова

Ръководител: доц. дпн. Жана Атанасова

Ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска

секретар: Лилия Кисьова

зала „Мадрид“

12:00 – 15:00 – Работна секция „Професионален профил на ресурсния учител.“

 Академичен ръководител: проф. дпн. Мира Цветкова - Арсова

Ръководител: проф. дпн. Дора Левтерова - Гаджалова

Ръководител: Гергана Колчакова

секретар: д-р Цветомира Ангелова 

зала „Брюксел“

15:00 – 15:30 – Почивка

15:30 – 16:00 – Заключение и обобщение на конференцията

*В работна визита могат да се включат само участници, предварително заявили се за това по време на регистрацията.


За регистрация: https://inclusion-conference.org/bg/
 
Телефон за контакти: 0877 183 624 – Любомира Касабова

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share