Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624

Работна секция "Приобщаващи практики в детската градина и училището"

В тази секция е мястото да споделите или да намерите добра практика за Вашата класна стая, която да помогне в процеса на приобщаване на децата и учениците.

Прочетете повече

Работна секция "Академична подготовка на ресурсните учители"

В тази секция ще обсъдим каква трябва да бъде съвременната университетска подготовка на ресурсните учители и на останалите педагогически специалисти в приобщаващото образование.

Прочетете повече

Работна секция: "Професионален профил на ресурсния учител"

В секцията ще бъдат обсъждани въпроси, свързани с професионалните предизвикателства пред професията на ресурсния учител. Предвиждаме включване и на успешни модели на ресурсно подпомагане на различни деца и ученици със специални образователни потребности.

Прочетете повече