Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


ЮЗУ "Неофит Рилски"

Доц.д-р Пелагия Терзийска е преподавател в Югозапеден университет "Неофит Рилски" гр.Благоевград. Тя има подчертан академичен интерес в сферата на образователното приобщаване и обучението на децата от аутистичния спектър.Последната и монография: "Децата със специални образователни потребности в общата образователна среда" е с подчертан принос в развитието на ресурсното подпомагане в нашата страна.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share