Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


СУ "Св.Климент Охридски"

Неда Балканска е доцент по специална педагогика и един от водещите академични представители в сферата на обучението на децата с нарушен слух. Тя е автор на множество публикации и изследвания в тази област. Участвала е в авторския екип за разработване на Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share