Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


Педагогически колеж-Плевен

д-р Александър Кръстев е член на Управителния съвет на Национална асоциация на ресурсните учители. Той е доктор по психология и редовен асистент в Педагогически колеж към ВТУ в гр. Плевен. Дейставащ психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Плевен. Александър Кръстев е водещ експерт в сферата на училищната психология и в частност работата с деца и ученици с агресивно и предизвикателно поведение.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share