Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


17:58 | пт | 08 ноември 2019

В следобедните часове на днешния ден, 08 ноември, част от участниците в Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ имаха възможността да се включат в една от четирите работни визити, които бяха организирани. Визити се проведоха в Програма за сензорна интеграция и ерготерапия към РЦПППО София-град, ЦСОП Лозенец, Дневен център към Фондация „Сетът на Мария“ и 140 СУ „Иван Богоров“

В РЦПППО София-град, участниците наблюдаваха сесия в комплексна програма по ерготерапия и сензорна терапия. Имаха възможност да се запознаят с основните цели и структура на терапията, както и практическото ѝ приложение в контекста на приобщаващото образование . В кратка презентация и дискусия участниците научиха повече за сензорната терапия като подход в ерготерапияta и важен фактор за оценяване и подкрепа на много деца и ученици със специални образователни потребности.

Колегите, които посетиха ЦСОП Лозенец се запознаха с възможностите, които услугата осигурява на децата, включващи адаптирани спорни игри като например крикет, народна топка, боче, които  позволяват включването и на деца и с физически увреждания. В Центъра се организират  „Звезден час“, в който се канят известни личности като Ненчо Балабанов и Калин Терзийски, часове на родителите, например кулинарен час, в който родители и деца готвят заедно. В същия дух се провеждат музикални и арт часове и други. Ежедневно в центъра се изнася и куклен театър. Всеки петък се провежда канистерапия.

По време на работната среща в дневен център "Светове" участниците бяха запознати подробно с дейността и историята на центъра. Всеки от тях имаше възможност да задава въпроси, свързани с личните си интереси и компетентности. Специалистите бяха запознати с конкретните дейности и методи за развитие и усъвършенстване на възрастни, които посещават центъра. Бяха представени различни проекти и книги, създадени в центъра за подпомагане на ефективното участие на клиентите на центъра в живота и обществото.Посетителите бяха запознати с различните ателиета на центъра - по готварство, арт-терапия, развиване на ежедневни умения, правене на свещи и други.

 Директорката на 140-то СУ„Иван Богоров“,  Мая Зафирова приветства посетителите и разказа за училището и неговия мултидисциплинарен екип. Те посетиха мултисензорната стая и ресурсните кабинети на училището,  срещнаха се с логопедът в училището и други специалисти. Групата наблюдава още ученик с индивидуална учебна програма, който не е на ресурсно подпомагане, учебен час по проект "Детско полицейско управление", провеждан от психолози от института по психология на МВР и час по хореография.

 

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share


13ноември2019

Поздравителни адреси

Поздравителни адреси, постъпили за конференцията

06ноември2019

Програма на конференцията

Програма на Национална конференция „Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование“ 2019.

Организационен комитет

На тази страница може да се запознаете с организационния комитет на Националната конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование".

Грета Ганчева

директор на Дирекция Приобщаващо образование, МОН

Конференция 2019