Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


Kои сме ние

14:15 | пн | 30 септември 2019

Национална Асоциация на Ресурсните учители /НАРУ/

НАРУ е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

НАРУ-България има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички професионалисти в социалната и образователната система в България.

Национална Асоциация на Ресурсните Учители /НАРУ/ - България е национална неправителствена организация, обединяваща професионалисти, работещи за пълноценнта интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

Мисията на НАРУ-България е да съдейства за постоянното повишаване качеството на образователните и социални услуги в подкрепа на интеграцията и приобщаването на всички деца в България.

За реализирането на тази мисия ние си поставихме цели и дейности  зад които се обединиха всички наши членове от цяла България.

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град е специализирано обслужващо звено на Министерството на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област София-град.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на Столична община.

В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

РЦПППО-София-град е гарант за държавната политика в сферата на равния достъп до образование на територията на град София.

 

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share


Организационен комитет

На тази страница може да се запознаете с организационния комитет на Националната конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование".

Конференция 2019