Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


В тази секция е мястото да споделите или да намерите добра практика за Вашата класна стая, която да помогне в процеса на приобщаване на децата и учениците. Ако сте ресурсен учител, учител в детска градина или училище, педагогически специалист в сферата на образованието, тук е мястото да покажете опита и идеите си в работата с деца и ученици със специални образователни потребности, да споделите методите, които използвате за адаптиране на средата и успешното включване на всички деца в образователния процес. 
Гост лектори в тази работна секция ще бъдат арх. Мария Стайнова и арх. Виолетка Славова. Те ще представят Лусио-архитектурно студио, основано в София през 2017 г., фокусиращо се върху дизайн на пространства с голямо социално значение като училища, детски градини, болници и други обществени сгради.
В Лусио вярват, че хората не трябва да се нагаждат към средата и че тя се създава, за да отговори на нуждите им и да подхрани креативността и вътрешното им усещане за естетика.
Добавената стойност в техните проекти идва от дизайн техники и инструменти, които ги фокусират върху хората и техните преживявания. От Лусио ги използват, за да се разкрият скрити нужди, които по-късно да превърнат в смислен архитектурен дизайн. 
Повеч за архитектурно студио Лусио можете да откриете в линка:
Секретар на секцията: д-р Николай Бонев, e-mail: nik_bonev_conference@abv.bg
Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share