Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


В тази сексия ще обсъдим каква трябва да бъде съвременната университетска подготовка на ресурсните учители и на останалите педагогически специалисти в приобщаващото образование.

Ще бъдат разглеждани още и теми като:

  • Исторически тенденции в развитието на обучението на специалните педагози
  • Съвременно състояние на обучението по специална педагогика/приобщаващо образование и неговото приложение в практиката
  • Световен и национален опит в обучението на специални педагози и ресурсни учители
  • Специална педагогика и приобщаващо образование - академични предизвикателства
  • Взаимовръзка между академичното обучение на ресурсните учители и педагогическата практика

Гост лектори в тази секция ще бъдат представители на Фондация „Хестия“. Това е неправителствена организация, специализирана в областта на създаване и адаптиране на инструменти за оценка на деца и семейства. Техни партньори са международни издатели на тестове като Hogrefe, PAR Inc. и Schuhfried.

Фондацията организира специализирани сертификационни обучения за работа с тестове. Те са предназначени за психолози, логопеди, специални педагози и др.

Повече за фондацията можете да откриете на следния сайт:

https://hestiabg.com/bg/

Секретар на секцията: Лилия Кисьова, e-mail: liliya_kisyova_rc@abv.bg

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share