Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


Постоянен секретар на Национална асоциация на ресурсните учители (НАРУ)

Гергана Колчакова е директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Пазарджик. От януари 2019г. е и постоянен секретар на Национална асоциация на ресурсните учители. Тя е докторант по специална педагогика и сертифициран обучител за прилагане на Международната класификация за функционирането на човека и неговото здраве в България.

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share