Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624


Дневен център „Светове“ към Фондация „Светът на Мария“.

гр. София, кв. „Гоце Делчев", ул. „Риккардо Ваккарини" № 8

"Светът на Мария" е фондация, учредена в обществена полза през февруари 2012 г. в град София от семейството на Мария – млада жена с интелектуално затруднение. Създателите вярват, че всеки човек е ценен ресурс на общността и заслужава шанса да развие своя потенциал и да живее с надежда за бъдещето. Хората с увреждания трябва да бъдат свободни и равни с всички останали – свободни да правят своя избор и равни в предоставените възможности да го осъществяват.

Мисията на фондация "Светът на Мария" е да подобри качеството на живот на хората с интелектуални затруднения и техните семейства, както и да подпомага личностната им реализация чрез осигуряване на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост.

Дневен център „Светове" е проект на фондация „Светът на Мария", в който от м. юли 2013 г. 30 млади хора с интелектуални затруднения се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения с цел повишаване на качеството на техния живот и лична независимост.

Целта на Дневния център е да осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда и ежедневни занимания за лица с интелектуални затруднения, насочени към подобряване на тяхното качество на живот и изграждане на умения и нагласи, способстващи тяхната социална интеграция.

Центърът насърчава и подкрепя социалното, икономическото, емоционалното, образователното и културното развитие на всеки клиент като доказателство, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността.
Дневният център се намира в гр. София, кв. „Гоце Делчев", ул. „Риккардо Ваккарини" № 8. Той е предназначен за хора в активна възраст над 18 години с лека и умерена степен на интелектуални затруднения, които имат желание да придобиват нови умения, да създават приятелства, да споделят.

 

Share on Facebook Twitter share Share on Viber LinkedIN share Email share