Хотел Метрополитън, град София, бул. Цариградско шосе 64
registration@inclusion-conference.org
0877 183 624

Комитет

На тази страница може да се запознаете с организационния комитет на Националната конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование".

Прочетете повече

Работни секции

Запознайте се с работните секции на конференцията и изберете тази, която съответства на вашите професионални и академични интереси.

Прочетете повече

Доклади

Вие може да публикувате доклад с ваша практика или изследване в нашата конференция, с което да бъдете полезни на цялата професионална общност.

Прочетете повече

Такса

Запознайте се с различните такси за участие. Специални отстъпки за студенти и докторанти от педагогически специалности.

Прочетете повече


Калоян Дамянов - Председател на НАРУ и Директор на Регионален център-София-град

Уважаеми участници,

Приобщаващото образование се превърна неизменна   част от системата на предучилищното и училищното образование. Това само по себе си постави нашата образователна система пред множество предизвикателства свързани с промяна на учебната среда и най-вече на взаимодействията в нея. Това даде основание да предизвикаме настоящата конференция по време на която да съберем различни гледни точки на съмишленици работещи за образователното приобщаване.Ресурсните учители в страната вече са над 2000 и безспорно те са гръбнака на цялостната концепция за равен достъп до образование. В същото време, за да бъдат те успешни трябва да се осъществи съвместно преподаване с останалите общообразователни учители и само тогава би могло да се постигне образователни приобщаване. В настоящата конференция очакваме участие не само от ресурсни учители, но и от академичната общност и представители на детски градини и училища, които могат да споделят своята гледна точка и успешни педагогически практики.

Калоян Дамянов

Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-градРегистрирайте се до 13.10.2019г.

Последни новини

Организационен комитет

На тази страница може да се запознаете с организационния комитет на Националната конференция: "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование".

Конференция 2019

Работни секции

Запознайте се с работните секции на конференцията и изберете тази, която съответства на вашите професионални и академични интереси.